Regulamin

Regulamin

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza” – Edycja III
Organizator: Medycyna Praktyczna
Partner: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
Jury: Anna Dymna, Ewa Lipska, Bronisław Maj, Marek Pawlikowski, Maria Szczeklik, Adam Zagajewski

W konkursie może wziąć udział każda osoba mająca tytuł lekarza lub lekarza dentysty.

Pracą konkursową mogą być:

  • wiersze (maksymalnie 5)
  • opowiadanie, esej lub fragment powieści
  • fragment dziennika lub reportaż o dowolnej tematyce.
  • Utwór prozą nie może przekroczyć 18 000 znaków bez spacji.

Prace konkursowe muszą stanowić oryginalną twórczość osoby zgłaszającej się do konkursu. Nie mogą być to prace wcześniej publikowane w całości lub nagradzane, ani prace obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej  mp.pl/wena należy przesłać pracę konkursową (plik w formacie Word, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5 wiersza) w terminie do 15 stycznia 2014) roku pocztą elektroniczną pod adresem konkursliteracki@mp.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs literacki”.

Jednocześnie z wysłaniem pracy konkursowej należy wpłacić 10 zł na konto Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”: 65 1090 1665 0000 0001 0373 7343 (BZ WBK SA, Swift: WBKPPLPP), tytułem: „Konkurs literacki”. Opłata jest jednorazowa bez względu na liczbę kategorii, w których uczestnik zgłasza prace.

Organizator konkursu nie ma obowiązku poinformowania osoby, która zgłosiła tekst na konkurs, że tekst nie spełnia warunków formalnych wymienionych w regulaminie konkursu, aby zostać zakwalifikowanym do dalszych etapów konkursu.

Laureaci zostaną wyłonieni osobno w trzech kategoriach: Poezja, Proza oraz Pamiętniki i reportaże. Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi 3 kwietnia 2014 roku podczas uroczystej Gali konkursu.

Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z:

  1. wyrażeniem zgody na udostępnienie nadesłanych tekstów w celu promocji idei Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Przychodzi wena do lekarza” oraz twórczości lekarzy przez Organizatora na łamach własnych publikacji (na papierze oraz na stronie internetowej) oraz w innych mediach.
  2. akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami.