Sympozjum

Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”

Organizowane corocznie od 2008 roku przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna, we współpracy z Towarzystwem Internistów Polskich, Naczelną Izbą Lekarską, American College of Physicians oraz Międzywydziałowym Instytutem Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Celem sympozjum jest:

wzbudzanie wśród lekarzy świadomości problemów etycznych związanych z opieką zdrowotną
przedstawianie sposobów rozwiązywania tych problemów w duchu etyki personalistycznej
umacnianie humanistycznego i holistycznego podejścia do pacjentów.

Wykładowcami są wybitni polscy i zagraniczni bioetycy i lekarze, a także prawnicy.

W sympozjach uczestniczy blisko 500 lekarzy różnych specjalności.

edycja 2014
archiwum