Medycyna Praktyczna

Wydawnictwo Medycyna Praktyczna zostało założone w Krakowie w 1990 roku. Celem jego działalności jest dostarczanie polskim lekarzom aktualnej i wiarygodnej informacji medycznej.

Dziś „Medycyna Praktyczna” stanowi najbardziej renomowaną markę w środowisku medycznym w Polsce; jest liderem w zakresie liczby publikacji, współpracujących autorów, jak i skali czytelnictwa, użytkowników programów multimedialnych oraz uczestników szkoleń i konferencji.

W Radzie Naukowej Medycyny Praktycznej zasiadają wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny z Polski i z zagranicy (m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii).

Badania sondażowe (PBS, listopad 2012 r.) pokazują, że ponad 98% polskich lekarzy podejmuje decyzje diagnostyczne i terapeutyczne z wykorzystaniem publikacji Medycyny Praktycznej.

Medycyna Praktyczna wydaje:

 1) czasopisma lekarskie

 • miesięcznik „Medycyna Praktyczna” (o największym nakładzie spośród fachowych czasopism medycznych w Polsce) oraz czasopisma z innych dziedzin medycyny, mające charakter edukacyjny 
 • „Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej” – wydawane w języku angielskim czasopismo o największym impact factor spośród wszystkich polskich klinicznych czasopism medycznych

2) podręczniki medyczne, w tym najbardziej znany podręcznik chorób wewnętrznych, Interna Szczeklika. Liczące 2500 stron dzieło dostępne w wersji drukowanej i elektronicznej, aktualizowane na bieżąco (wkrótce ukażą się wydania obcojęzyczne tego podręcznika)

3) publikacje elektroniczne

 • portal MP online (www.mp.pl) zawierający m.in. bazę leków i liczne serwisy tematyczne;
 • kurier elektroniczny (3 razy w tygodniu);
 • edukacyjne programy multimedialne dla lekarzy;
 • serwisy informacje dla pacjentów;
 • program komputerowy do kompleksowej obsługi gabinetu lekarskiego.

Medycyna Praktyczna organizuje konferencje, sympozja, kursy i warsztaty szkoleniowe dla lekarzy ogólnopolskie (w tym największa konferencja dla 3000 lekarzy w sali Kongresowej PKiN w Warszawie) i lokalne.

Patronem duchowym Medycyny Praktycznej jest zmarły w 2012 roku Profesor Andrzej Szczeklik, jeden z najwybitniejszych polskich lekarzy i naukowców o światowej renomie, który współpracował z wydawnictwem przez 20 lat. Dążenie do zachowania humanistycznego oblicza medycyny i holistycznego podejścia do pacjentów, o co zawsze zabiegał Profesor Szczeklik, znajduje wyraz w różnych inicjatywach Medycyny Praktycznej:

 • w publikacjach z dziedziny etyki – w stałym cyklu artykułów w miesięczniku „Medycyna Praktyczna” oraz książkach poświęconych zagadnieniom etycznym w medycynie adresowanych tak do lekarzy, jak i do szerokiego odbiorcy (np. „Okiem pacjenta”);
 • w organizacji corocznego sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”
 • w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza”, w którego jury zasiadają m.in. wybitni polscy poeci – Adam Zagajewski i Ewa Lipska.
 • z inicjatywy i przy wsparciu Medycyny Praktycznej powstała Polska Misja Medyczna i Polski Szpital Polowy, podejmujące działania o charakterze humanitarnym w różnych częściach świata.