interna ukraina

interna okladka interna ukraina

Sytuację medycyny na Ukrainie można śmiało porównać do stanu, jaki przedstawiała polska medycyna przed 2005 rokiem. Pozostający za murem Europy, ograniczeni barierą językową lekarze ukraińscy (jest ich około 220 000) od dziś mają, dzięki Medycynie Praktycznej, nieodpłatny dostęp do nowoczesnej wiedzy, co się przełoży na jakość opieki medycznej na Ukrainie. Redaktorem prowadzącym wydania ukraińskiego jest prof. Anatol Święcicki z Kijowa, który kieruje zespołem 30 profesorów chorób wewnętrznych, reprezentujących wszystkie ośrodki medyczne na Ukrainie. Ukraińskie wydanie „Interny Szczeklika” przygotowywane było we współpracy z Ogólnoukraińską Radą Ochrony i Bezpieczeństwa Praw Pacjentów. Honorowy patronat nad edycją objął ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie pan Henryk Litwin.  

Ukraińskie wydanie Interny Szczeklika stwarza niepowtarzalną okazję dla lekarzy z Ukrainy, aby porównać oraz połączyć własne doświadczenie kliniczne z wytycznymi i standardami europejskich i światowych towarzystw naukowych, co na pewno zaowocuje dalszym doskonaleniem zawodowym lekarzy, a przede wszystkim pozwoli zapewnić jak najbardziej fachową i nowoczesną opiekę nad pacjentem.

Adriana Jaremczuk-Kaczmarczyk, internistka

 Jeszcze nie spotkałem na Ukrainie tak kompetentnego, nowoczesnego i  przystępnie  napisanego podręcznika medycznego. Pracując z nim, miałem  poczucie,  że mam dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy, na poziomie światowym.

Ivan Myhal, anestezjolog z Lwowa

Głównym celem przygotowania podręcznika „Interna Szczeklika” jest poprawa jakości opieki medycznej na Ukrainie.
Książka ułatwi  zdobywanie wiedzy studentom i pomoże w dalszej edukacji i dostępie do najnowszej informacji naukowej lekarzom po uzyskaniu dyplomu.

Iryna Avramenko, kardiolog ze Lwowa

Podręcznik „Interna Szczeklika” jest oparty na zasadach EBM. Oznacza to, że wszystkie informacje odnośnie diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób są oparte na aktualnych i wiarygodnych danych i zaleceniach klinicznych, które zostały opracowane i przygotowane przez poważane towarzystwa naukowe. Podręcznik zawiera najnowszą wiedzę i jest niezbędny w pracy lekarzy i naukowców, a także studentów na Ukrainie. Ukazuje się w momencie ogromnego zapotrzebowania na wartościową literaturę medyczną w momencie zbliżania się ukraińskiej medycyny do europejskich standardów, opartych właśnie na zasadach EBM.

Andrij Kuzyk, chirurg dziecięcy z Lwowa