Interna Szczeklika po angielsku

interna okladka Interna Szczeklika po angielskuZainteresowanie współtworzeniem anglojęzycznej wersji podręcznika wyrazili liderzy jednego z najlepszych na świecie medycznych ośrodków akademickich, profesorowie z Uniwersytetu McMastera, w Hamilton w Kanadzie. Patronat tej uczelni ma wyjątkowe znaczenie, jest ona bowiem kolebką medycyny opartej na aktualnych i wiarygodnych danych naukowych (evidence-based medicine, tzw. EBM), czyli współczesnego sposobu uprawiania medycyny. Na podstawie wnikliwej analizy danych z badań klinicznych formułowane zostają zalecenia dla lekarzy. Obecnie wytyczne wszystkich liczących się medycznych towarzystw naukowych na świecie dotyczące postępowania lekarskiego są tworzone według zasad EBM. Na danych weryfikowanych zgodnie z EBM zbudowana została właśnie, jako pierwszy w Polsce podręcznik, “Interna Szczeklika”.
Na początku kwietnia 2014, zostanie podpisana umowa między Medycyną Praktyczną a kanadyjskim uniwersytetem na wspólne przygotowanie angielskiego wydania pt. „McMaster Textbook of Internal Medicine, based on Interna Szczeklika”. Pierwszym redaktorem prowadzącym wydania kanadyjskiego jest profesor Paul O’Byrne, wybitny pulmonolog, a zarazem szef Departamentu Medycyny Uniwersytetu McMastera. W prace włączy się zespół blisko 20 profesorów tego uniwersytetu, którzy także z początkiem kwietnia przyjadą do Polski na spotkania robocze, oraz wielu zaproszonych przez nich ekspertów z całego świata.