sympozjum Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej edycja 2014

Zapraszam do wzięcia udziału w VII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – czy można pogodzić biznes medyczny z etyką lekarską?”, które się odbędzie w dniu 3 kwietnia br. w Warszawie. Sympozjum to jest organizowane przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna, we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską i Towarzystwem Internistów Polskich.

Podczas sympozjum – w którym wezmą udział lekarze oraz praktycy zarządzania w opiece zdrowotnej, tak z sektora publicznego, jak i prywatnego, a także politycy i etycy – zostaną przedstawione rzeczywiste problemu pojawiające się na styku biznesu medycznego (usług medycznych) i etyki lekarskiej. Problematyka ta ma szczególne znaczenie m.in. w świetle nagłaśnianych przez media tragicznych zdarzeń w opiece zdrowotnej.

W swej książce „Katharsis” profesor Andrzej Szczeklik pisał: „W każdym zawodzie istnieją sytuacje esencjalne, które odsłaniają jego istotę. W medycynie jest to spotkanie dwóch ludzi. Chorego z lekarzem.”

Czy efektem kolizji biznesu i etyki nie jest przypadkiem brak czasu na takie spotkanie, które przecież ma fundamentalne znaczenie dla właściwej relacji między pacjentem a lekarzem?

W innym miejscu „Katharsis” znajdziemy takie zdanie: „Ideologia biznesu przesiąka medycynę. Na scenę wyszli politycy, administratorzy, księgowi”. Profesor Szczeklik przywołuje Richarda Hortona, redaktora naczelnego „Lancetu”, którego zdaniem „przesunięto priorytety, ilość zastąpiła jakość, moralność zanika, zapanował cynizm”.

Czy rzeczywiście tak wygląda dzisiaj opieka medyczna w Polsce? Czy traktując medycynę jak każdy biznes, nie tracimy z oczu jej istoty – czyli dobra pacjenta? Czy da się pogodzić biznes medyczny z etyką lekarską?

Na te i inne pytania będziemy się starali znaleźć odpowiedzi podczas sympozjum. Organizatorzy liczą też na to, że w toku dyskusji wyłonią się praktyczne postulaty, które zostaną przekazane Ministrowi Zdrowia; będziemy też chcieli z nimi dotrzeć do całego środowiska lekarskiego.

pgajewski szary 300x60 sympozjum Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej edycja 2014
redaktor naczelny
Wydawnictwa Medycyna Praktyczna

 

Program:

Czwartek 3 kwietnia 2014

 
10.00–10.10 Otwarcie Sympozjum
10.10–10.40 Filozofi a biznesu – przede wszystkim zysk?
Maciej Radziwiłl (finansista, analityk giełdowy, inwestor)
10.40–11.10 Czy cele medycyny i cele biznesu się wykluczają?
prof. Jan Duława (Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)
11.10–11.30 Biznes medyczny a etyka lekarska – z perspektywy szpitala publicznego
dr Andrzej Sawoni (Dyrektor Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie)
11.30–11.50 Biznes medyczny a etyka lekarska – z perspektywy szpitala skomercjalizowanego
dr Wojciech Puzyna (Dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofi i w Warszawie, Prezes Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna” Sp. z o.o.)
11.50–12.10 Biznes medyczny a etyka lekarska – z perspektywy prywatnej praktyki lekarskiej
dr Konstanty Radziwiłł (Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej)
12.10–12.40 Przerwa
12.40–13.00 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – czy wyeliminują problemy etyczne lekarzy związane z ograniczoną dostępnością świadczeń zdrowotnych?
zaproszenie skierowano do Ministra Zdrowia)
13.00–13.20 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne – zagrożenie dla etyki lekarskiej?
dr Bolesław Piecha (Senator RP, b. Wiceminister Zdrowia
13.20–13.50 Szpital własnością lekarzy – czy można rozwiązać konflikty interesów dla dobra pacjentów? Spojrzenie północnoamerykańskie i osobiste doświadczenia
dr Robert Sheppard (USA)
13.50–14.05 Współpraca innowacyjnej branży farmaceutycznej ze środowiskiem lekarskim – Kodeks Przejrzystości w Polsce
dr Paweł Sztwiertnia (Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA)
14.05–16.00 Dyskusja panelowa
W dyskusji wezmą udział wykładowcy oraz prof. Jacek Imiela (Konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych), dr Krzysztof Bukiel (Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, prof. Zbigniew Szawarski (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski) mec. Andrzej Zdebski (Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie) i inni.

Uczestnicy