strona główna

baner interna 2 strona główna

Gdybym miał wymienić osoby, które w różnych sferach życia – lekarskiej, naukowej, duchowej, artystycznej – postrzegam jako autorytety, w każdej z tych kategorii znalazłby się profesor Andrzej Szczeklik.

Wybitny naukowiec, lekarz z pasją, erudyta, pisarz, pianista, uroczy człowiek, przyjaciel artystów i noblistów. Odszedł za wcześnie, tyle miał jeszcze badań do skończenia, tyle pokoleń lekarzy do wychowania, tyle historii do opowiedzenia…

Wszechstronnością zainteresowań i ujmującą osobowością zainicjował wiele idei, które staramy się w wydawnictwie Medycyna Praktyczna rozwijać. Przede wszystkim wpajał lekarzom takie cechy, jak wierność zasadom etycznym, niezależność myśli, uczciwość, sumienność, dociekliwość i pasję w badaniach naukowych, dzielenie się wiedzą i życzliwość. Z tym przesłaniem co roku organizujemy ogólnopolskie sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”. Ideą konkursu literackiego „Przychodzi wena do lekarza” jest budzenie szczególnej wrażliwości, jaka musi cechować dobrego lekarza, by potrafił właściwie odczytywać potrzeby drugiego człowieka – pacjenta. Konkurs ten jest swego rodzaju kontynuacją przesłania profesora Szczeklika, które zawarł w słowach: „Chory przychodzi ze swym bólem, cierpieniem, wołaniem o pomoc. A lekarz, nie bacząc na lęk chorego (i swój własny), wiedząc, jak mało wie (zawsze za mało), mówi: stanę przy tobie, razem spojrzymy niebezpieczeństwu w twarz”.
Na tych stronach pragniemy pokazać, czym Profesor Andrzej Szczeklik inspirował nas przez lata i w jakich dziełach przywołujemy idee i przypominamy sylwetkę tego niezwykłego człowieka. Mojego Mistrza.

pgajewski szary 300x60 strona główna

redaktor naczelny „Medycyny Praktycznej”